En kontakt för allt

Sisource är en helhetsleverantör inom kemikaliehantering. Det betyder att du får alla tjänster och alla produkter från samma ställe. En singel source för produkter, administration, logistik, leverans, expertkunskap och allt annat som rör kemikalier.

Full kontroll

Vi skapar ordning och reda och ser till att du har full kontroll över alla delar som rör era kemikalier. Vi tar även hand om all samordning mellan exempelvis olika avdelningar, så att du kan lägga så mycket av din tid och energi på annat.

Lägre totalkostnad

Vi är experter på kemikaliehantering och under åren har vi effektiviserat våra processer, byggt upp ett enormt kontaktnät och hittat en mängd sätt att optimera kemikaliehanteringen på olika företag. Tillsammans med våra stordriftsfördelar betyder det här att vi i de flesta fall faktiskt halverar totalkostnaden för våra kunder.

Undvik produktionsstopp

Vi garanterar att ni alltid kommer ha rätt mängd produkter så att ni aldrig behöver stanna upp i er verksamhet på grund av att det saknas produkter.

Alltid en expert med i rummet

Kemikalielagstiftningen är komplex och förändras ständigt, vilket gör det svårt för många företag att hålla sig uppdaterade på gällande regelverk. Då kan det vara skönt att alltid ha en expert med i rummet. En expert som även kan hjälpa er att lösa olika problem och situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Du vet alltid var du ska vända sig och du har alltid en kemikalieexpert nära till hands.

Säkrare arbetsmiljö

Idag används många skadliga ämnen utan tillräckliga skyddsåtgärder, helt enkelt för att det saknas kunskap om hur olika ämnen bör hanteras. Vi ser till att alla regelverk uppfylls och skapar en säkrare arbetsmiljö för era anställda.

Skalbarhet

Behöver ni snabbt skala upp eller ned verksamheten ser vi till att ni har precis de resurser ni behöver när ni behöver dem.

Bredare produktsortiment

Vi har tillgång till ett stort antal leverantörer på global basis och många av produkterna lagras lokalt i vårt centrallager. Det ger oss inte bara tillgång till alla produkter du kan tänkas behöva, utan även alla våra leverantörers samlade kunskap. Kunskap som både vi och våra leverantörer gärna delar med oss av till våra kunder.

Rätt mängd – mindre spill

Genom att tappa om och leverera precis rätt mängd slipper ni att produkter bli gamla och ni slipper betala för något ni inte använder. Ni slipper även betala den onödiga kostnaden för att kassera uttjänta produkter.

Internationella marknader

Verkar ni på en global marknad med verksamhet utomlands löser vi det åt er. Vi är uppdaterade på internationella lagar och har bred erfarenhet av att arbeta internationellt med våra kunder.

Minskad miljöpåverkan

Genom att bara använda precis så mycket som ni behöver sparar ni inte bara pengar utan även på miljön. Och skulle de uppstå restprodukter som måste kasseras löser vi det på ett miljösäkert och regelrätt sätt.

Ordning och reda

Vi ser helt enkelt till att ni får ordning och reda på allt som rör er kemikaliehantering så att ni kan arbeta säkrare, billigare och effektivare.

FAQ

Vanliga frågor

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar.
 • Anledningen att vi tillsammans med våra kunder har som målsättning samla ihop alla inköp av kemikalier till verksamheten är för att skapa kontroll och effektivitet. Sisource mål är att för kunderna påvisa effekterna av att arbeta med hela produktkatalogen, något vi jobbar med kontinuerligt. I våra samarbetsavtal med våra kunder finns det inga bindande åtaganden gällande till exempel konsumerade volymer eller antal artiklar i produktkatalogen, förutsatt att produkterna inte enligt överenskommelse med kunden lagras hos Sisource.

 • Dom flesta av våra kunder har många år av produktion och underhållsarbeten i sin historia. Det hör till vanligheten att vi vid initierad kontakt konstaterar att kunden genom åren förhandlat till sig bra priser på sina strategiska kemikalier, och dessutom har upparbetade relationer med sina leverantörer. Sisource kan i många fall matcha dessa priser eller till och med med överträffa dom. I dom fall där kunden har strategiska produkter där Sisource inte matchar prismässigt brukar vi ha en öppen dialog med mål att ta över kundens relation med dessa strategiska leverantörer. I dom fallen diskuterar vi en lösning med ett pris för inköp, lagerhållning och leverans av dessa produkter.
  Målet är att vi skall kunna jobba med hela katalogen för att även utmana dessa strategiska produkter som kanske står inför ett substitutionsarbete eller rentutav en utfasning pga. lagstiftning.

 • Sisource centrallager ligger i Linköping, Sverige. Från centrallagret når vi dom flesta orterna inom Skandinavien på 2 dagar, och merparten destinationerna snabbare än så. Våra upparbetade AOG-rutiner* sörjer för att vi med budbil och flyg når fram ännu snabbare om något oförutsett skulle inträffa i våra kunders verksamheter. Det finns fördelar med att centralisera så mycket av kemikalierna som möjligt då många är behäftade med utgångsdatum och därmed skapar inkurans och påföljande kostnader. Sisource jobbar aktivt med smarta logistiklösningar och produktionsplanering tillsammans med våra kunder för att bygga bort akutleveranser och för att säkerställa varuförsörjningen på ett effektivt, kostnads- och miljömässigt sätt. Ett av verktygen som beskrivs i ett annat avsnitt är vår tjänst Sisource On-Site, en VMI-lösning som säkerställer en kontinuitet i varuförsörjningen utan att ”hamstra” kemikalier i den egna verksamheten.
  *AOG, Aircraft On Ground är en term inom luftfartsunderhåll som indikerar att ett problem är tillräckligt allvarligt för att förhindra att ett flygplan flyger. Termen tillämpas även inom annan industri.

 • Du hittar säkerhetsdatablad i den kundportal som du blir tilldelad vid ett samarbete. Dessutom kan du hämta säkerhetsdatabladen via en QR-kod på varje enskild produkt.

 • Vi tillhandahåller både allmänna utbildningar och mer specialiserade utbildningar inom kemikalieområdet. Exempel på det förstnämnda är ”Härdplastutbildning” för alla anställda. Exempel på det sistnämnda är Smörjmedel och Limning. Vi specialanpassar även utbildningarna efter er verksamhet.

 • Vi besöker er verksamhet och utvärderar den utifrån ett specialanpassat formulär som visar på styrkor och svagheter och ger en tydlig väg framåt.

 • Det korta svaret är ja. Genom att anlita oss så minskar kostnaden för inköpsresurser, MOQ, inkuranser och risken för viten kopplat till oupptäckta arbetsmiljörisker i verksamheten.

 • Sisource är en helt oberoende distributör och importör av kemikalier. Det är vi för att vi ska kunna erbjuda våra kunder den bästa produkten för just deras applikation.

 • Söker du efter något annat? kontakta oss

  Kontakta oss