Helhetspartner eller expertkonsult

Tillsammans ser vi till att ni får kontroll över era kemiska produkter och stärker ert miljöarbete samtidigt som totalkostnaden minskar. Du kan låta oss ta hand om allt, eller välja specifika delar som ni behöver hjälp med. Tillsammans skapar vi en lösning som passar er verksamhet.

Exempel på helhetsupplägg

Vi utgår alltid från er nuvarande situation för att ta fram ett upplägg som passar er verksamhet. Nedan listas några av de tjänster vi erbjuder inom ramen för ett helhetsupplägg, där vi tar ett helhetsgrepp på alla processer som berör era kemikalier.

Uppstart
Genomförande
Optimering
Uppföljning
Utveckling

Exempel på konsultativa tjänster

Behöver ni expertstöd inom ett visst område, vill ni höja er personals kompetens eller har ni ett specifikt område ni vill förbättra? Då kan ni köpa enskilda tjänster och få hjälp på projektbasis med precis det ni behöver för tillfället. Nedan listas några av de konsulttjänster vi erbjuder.

Abonnemang

För vårt Kemikompetensstöd erbjuds tre nivåer på tjänsteupplägget: Standard, Extra och Premium. För Kemilogistiktjänster erbjuds endast en nivå, förutom vad gäller etikettering/kittning/omtappning. Det specificeras också i avtalsdiskussioner och i det slutgiltiga avtalet.