Lösningsorienterat partnerskap 

Tillsammans med oss på Sisource får du kontroll över dina kemiska produkter samtidigt som din totalkostnad minskar.

Vi säkerställer din kemikaliehantering, delar med oss av vår kunskap, hjälper dig att spara tid och pengar och stärker samtidigt ditt miljöarbete. Allt detta gör vi inom ramen för vad som kallas Chemical Management System, där Sisource är Nordens ledande aktör. 

 

Chemical Management Services består av en hel kedja av insatser, där du själv väljer vilka länkar du vill ha hjälp med. Vi skräddarsyr helt enkelt den lösning som passar dina behov bäst.

 

Behov

√Ąr du beroende av kemikalier i din dagliga produktion, kr√§ver lagstiftningen att du ers√§tter en specifik produkt eller drar ni kanske ig√•ng ett tillf√§lligt projekt? Oavsett anledning till att du beh√∂ver kemikalier, ska du aldrig k√∂pa on√∂digt dyra kemiska produkter i f√∂r stora kvantiteter. Sisource levererar r√§tt produkt till r√§tt anv√§ndningsomr√•de och ser till att m√§ngden du best√§ller st√§mmer √∂verens med vad du faktiskt anv√§nder. Alltf√∂r m√•nga l√§gger on√∂diga pengar p√• kemikalier som aldrig f√∂rbrukas och sedan m√•ste hanteras som avfall.

Inköp

Tack vare vår centrallagerlösning samlar vi stora inköpsvolymer och förhandlar direkt med tillverkarna. Det ger dig säkra leveranser och prisvärda produkter. Vi är helt leverantörsoberoende vilket ger oss möjligheten att välja den lösning som är bäst för just dig. 

Vi ser till att dina beställningar bli rätt och minskar dina volyminköp, bland annat genom att kundanpassa förpackningarna. Det sparar pengar och minimerar onödigt arbete med lagerhållning och avfallshantering.

Lager/Logistik/Leverans

Sisource distribuerar och fraktar kemikalier √∂ver hela v√§rlden ‚Äď via landsv√§g, genom hav, luft och till och med ut i rymden. Vi garanterar att v√•ra produkter transporteras och levereras med r√§tt m√§rkning, oavsett mottagarland. Vi lagerf√∂r dina produkter och levererar till dig, vid behov. V√•rt centrallager i Link√∂ping inneh√•ller tusentals produkter d√§r sampackning √§r en av faktorerna som reducerar kostnaderna. Du kan lita p√• v√•r punktlighet och vi har tillst√•nd att hantera mycket stora m√§ngder brandfarliga varor. Vi vet, att n√§r det krisar beh√∂ver det g√• riktigt snabbt och hj√§lper ofta till vid expressleveranser.

Användning

Sisource kombinerar kunskapen hos miljökonsulter och produktspecialister och agerar gärna som rådgivande part för att säkerställa en god arbetsmiljö. Våra kundansvariga kemister hjälper dig med alla typer av kemirelaterade frågor och ser till att du enkelt kan leva upp till de lagkrav som ställs på er verksamhet.

Säkerhet

Vi garanterar att produkterna vi levererar är korrekt märkta enligt lagkrav och tillhandahåller uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad på hela produktkatalogen. Vi hjälper gärna till med riskbedömningar av din verksamhet, av specifika arbetsmoment eller produkter och säkerställer att du har rätt skyddsinformation och skyddsutrustning på plats. Vi anordnar också olika typer av kemikalieutbildningar för dig som vill lära mer. 

Substitution

Vi har inga förpliktelser gentemot någon specifik leverantör av kemikalier, och kan därför opartiskt alltid rekommendera den bästa produkten i substitutionsärenden. Mycket viktiga ärenden, både ekonomiskt och miljömässigt. Vi är glada över att kunna erbjuda värdefull benchmarking och vet vilken ersättningsprodukt du behöver.

Uppföljning

I vårt webbaserade systemstöd kan du följa beställningar från order till leverans och faktiskt analysera din egen kemikaliekonsumtion och dess kostnader. Alla dina inköp registreras, vilket ger fullständig kontroll på ditt kemikalieflöde och här finns också all statistik som behövs för myndighetsrapporter. Våra kemister bistår dig gärna personligen med underlag till dokumentation, uppföljning och redovisning. Tack vare produktkategorisering, blir också arbetet med miljörapporten betydligt enklare.

Miljö

En alltmer omfattande lagstiftning ställer ständigt ökande krav på kemikaliehantering. Vi uppdaterar gärna din organisation i frågor som är aktuella för just din verksamhet, antingen via omvärldsbevakning eller genom att ta plats i er kemikaliegrupp. Vår samlade expertis hjälper dig att göra rätt, samtidigt som vi tillsammans stärker ditt företags miljöarbete.

Avfallshantering

I dialog med er hanterar vi ert kemikalieavfall. Genom att använda oss i hela kedjan minimeras riskerna för inkurant material. Vi effektiviserar och optimerar inköp och användning och skapar därmed förutsättningar för betydligt mindre avfallshantering. 

Utbildning

Har du den utbildning som krävs för att arbeta med härdplaster? Vet du hur man genomför och dokumenterar riskbedömningar för kemikalierna som finns i din verksamhet? Behöver du veta mer om CLP, Reach eller annan lagstiftning? Eller kanske öka förståelsen för vad en kemikalie egentligen är och vilka konsekvenser det kan få om den inte hanteras på rätt sätt? Vi delar gärna med oss av vår kunskap och ordnar utbildningar anpassade efter dina behov så att du får rätt förutsättningar för en säker och korrekt kemikaliehantering.