Sisource x Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Med den samlade kompetensen från respektive bolag finns nu expertis genom alla moment i kemikaliekedjan; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation.  

Kundfördelar och framtidsutsikter

Våra kunder kan se fram emot en rad förbättringar och fördelar, exempelvis:
  • Samlad och bred kompetens inom kemi, lagefterlevnad och arbetsmiljöfrågor under samma tak.
  • En inköps- och logistiskkanal för kundens totala kemiska produktkatalog.
  • Målorienterat effektiviseringssamarbete med fokus på minskning av kundens konsumerade volymer, samt av antalet använda kemikalier.
Den nya organisationen Chemgroup är under utveckling. För dig som redan är kund hos antingen Sisource eller Chemgroup Scandinavia kommer samarbetet att fungera på samma sätt som tidigare, men nu kommer du att få möjlighet till en helhetslösning inom fler delar av din kemikaliehantering. Under tiden som den nya organisationen utvecklas kommer de befintliga hemsidorna finnas kvar precis som vanligt. Läs mer om Chemgroup Scandinavia här: www.chemgroup.se
 

Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Hedlund, Marketing Director
ulf.hedlund@sisource.se