Sisource On-Site – bättre ordning, mindre yta och lägre kostnader

Tänk dig att du har alla dina kemikalier i direkt anslutning till där de används. Och att de dessutom är förpackade i operatörsanpassade förpackningar. Samt att säkerhetsdatablad enkelt hämtas ut för aktuell kemikalie från den dator som finns i anslutning till kemikalierna. Och att du även kan använda den datorn för att beställa nya kemikalier när du behöver. Tänk dig sen att allt hanteras enkelt med en streckkodsläsare. Det är vår VMI-lösning Sisource On-Site.

När en kemikalie plockas från skåpet skannar du streckkoden. På så sätt ser vi hur mycket du förbrukar och vilken lagernivå du har i realtid. Produkterna levereras sedan i lådor packade för just det specifika skåpet. 

Fördelarna med Sisource on Site märks tydligast genom lägre totalkostnad genom mindre svinn och inkurrans, bättre anpassade förpackningar, mindre lagringsyta, inga inofficiella förråd, lägre belastning på inköpsavdelningen och en tydlig ansvarsfördelning och riskhantering.

Genom att gå igenom vilka kemikalier du behöver, vilka som hanterar dem, var de bör placeras, hur beställningar ska gå till och lära upp berörd personal erhåller vi redan från uppstart en bra förståelse. På så sätt får vi en  kort uppstartsperiod som ofta är mindre än tre månader från beslut till att Sisource On-Site används för att effektivisera verksamheten.

Vi har idag ca 60 Sisource On-Site lösningar installerade hos våra kunder.

Tjänsten prissätts med en fast abonnemangskostnad och sedan en rörlig kostnad per transaktion. Med transaktion avses varje gång ett artikelnummer beställs.

Hämta hem pdf PDF icon