Nulägesanalys – vägen framåt

För att påbörja resan mot effektiv kemikaliehantering med fokus på bättre arbetsmiljö och uppfyllnaden av lagkrav rekommenderar vi en nulägesanalys. Syftet med analysen är att granska kemikaliehanteringen genom att följa kemikalieflödet genom verksamheten. Vi går igenom verksamheten och fokuserar på existerande nivåer för bl.a följande områden: logistik, substitutionssprocess, riskbedömningar, arbetsmiljö/PPE, utbildning, uppföljning och befintlig produktkatalog.

Målet är att utifrån nuläget visa vad som
måste åtgärdas, vad som bör åtgärdas och
vad Sisource kan ta för roll i detta.
 

Nulägesanalysen erbjuds på två nivåer med olika omfattning:

En kortare analys där vi spenderar två mandagar på plats eller digitalt. Vi går igenom verksamheten utifrån en standardiserad checklista baserad på bl.a ovanstående områden. Detta innefattar alla befinliga funktioner i organisationen. Nuläget samt nödvändiga och rekommenderade åtgärder presenteras sedan för ledningen (inklusive HSE-avdelningen) och skyddsorganisationen – allt i en standardiserad rapport.

En längre analys där vi skräddarsyr frågor utifrån er verksamhet och intervjuar personal från alla funktioner som direkt berörs av kemikaliehanteringen. Sedan tar vi fram en plan som tydligt visar vilka åtgärder som ska åtgärdas, vilka som bör åtgärdas och vad som krävs för att ni ska bli bäst i klassen gällande kemikaliehantering. En stor del av tiden läggs på planen som visar hur ni tar er dit ni vill med hjälp av oss och vår standardiserade utvecklingstrappa.

För att ge rätt effekt krävs det att detta arbete utförs på plats. Den kortare analysen är gratis för alla våra kunder som omsätter kemikalier, utrustning och tjänster från Sisource för över 250 TSEK per år (enbart analysen kostar 30 TSEK). Den längre nulägesanalysen rekommenderas för kunder med en kemikaliebaserad omsättning på 1000 TSEK eller mer. Den har ett fast pris som sätts utifrån den aktuella kundens förutsättningar och ambitionsnivå.

Hämta hem pdf PDF icon