Kemikalieutbildning – ökar säkerheten och ger lagefterlevnad

Idag är det ett lagkrav att samtlig personal som hanterar allergiframkallande kemiska produkter och ämnen som klassificeras som allergiframkallande förstår vad det innebär, och att de fått en relevant utbildning. Genom att personalen genomgår vår utbildning blir kemikalieanvändningen mindre riskabel samtidigt som kompetensen ökar. 

Utbildningen fokuserar på grundläggande teori i kombination med praktisk tillämpning i er verksamhet.  Den sker på plats hos er eller digitalt och då genom en kombination av t.ex Teams och att era medarbetare ser vår film i ämnet allergiframkallande kemiska produkter och ämnen. Gemensamt för alla utbildningar är att vi alltid diskuterar kemikalieanvändning och arbetsmiljö samt hur riskerna kan minskas. Vi gör också alltid ett platsbesök innan utbildningen för att förstå er verklighet fullt ut. 

Vanlig agenda på utbildningen är:
• Begrepp och allmänt om kemikalier
• Risker med kemikalier
• Klassificering
• Säkerhetsdatablad, inklusive en övning
• Allergiframkallande produkter och härdplaster
• Hantering av kemikalier på arbetsplatsen
• Avfall

Förutom vår Kemikalieutbildning tillhandahåller vi även specialistutbildningar med fokus på t.ex lim, smörjmedel och färg för t.ex konstruktörer, arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud. Tanken är att utbildningarna ska matcha de vanligaste gapen som identifieras i en eventuell nulägesanalys där vi gått igenom er verksamhet från grunden med avseende på kemikaliehantering och dess risker. 

Utbildningarna prissätts i form av en grundavgift och ett pris per deltagare. Grundavgiften innefattar platsbesök, framtagning av kursmaterial och framtagande av kursintyg. Avgiften per deltagare varierar med utbildningens längd.

Hämta hem pdf PDF icon