Produktoptimering

Sisource har lång erfarenhet av att agera tekniskt stöd i alla delar av en kemisk produkts livscykel. Oavsett om det rör sig om att ta fram lämpliga förslag på produkter i konstruktionsfasen, problemlösning vid felutfall i produktion, avfallshantering eller allt däremellan står våra produktspecialister redo att ta sig an era utmaningar. 

Täta samarbeten med tillverkare och leverantörer ger oss även tillgång till den samlade kompetensen hos deras egna tekniska specialister – så är det något vi inte kan idag, kan vi det imorgon!

Vårt oberoende är vår styrka. Eftersom vi inte är bundna till några tillverkare eller varumärken är vi fria att hjälpa er hitta de bästa produkterna
efter era krav och era behov. Det är just detta som har möjliggjort en så framgångsrik effektivisering hos våra kunder. 

Målet är att er produktkatalog ska återspegla era behov – vägen dit ritar vi ut tillsammans. 

Varför ska ni ha fem rengöringsmedel som gör samma jobb eller tre smörjfetter med identiska egenskaper? 

Vi bistår er i att rationalisera och strömlinjeforma er produktflora med utgångspunkt i bibehållen teknisk funktion, total kostnadsminskning, lagefterlevnad och förbättrad arbetsmiljö.

Era krav är våra. Har ni särskilda specifikationer, kundkrav och policys som ni förutsätts följa finns vi där för att säkerställa detta. Med vår unika kompetens och långa erfarenhet av att jobba mot bl.a flyg-, tåg- och elektronikindustrin, är vi vana att möta de mest stringenta av tekniska och miljömässiga kravställningar.

Kvalitet är vårt ledord. Skulle det visa sig att en produkt inte lever upp till förväntningarna har vi ett team på plats, redo att analysera situationen och lösa problemet. Vi tar dialogen  med leverantören eller tillverkaren om det skulle behövas, och ni kan vara trygga i att vi gör allt för att minimera effekterna och se till att ni snart är igång igen. Om en alternativ lösning är möjlig under tiden så sörjer vi för att den kommer på plats.

Tjänsten prissätts antingen i form av ett abonnemang eller som ett avgränsat tydligt projekt med ett fast pris baserat på t.ex antalet kemikalier, antalet siter och typ av verksamhet.

Hämta hem pdf PDF icon