Kundunik etikett

Som ett led i en effektivare produkthantering erbjuder Sisource kundunika etiketter på samtliga produkter som levereras via oss. En kundunik etikett syftar till att förtydliga och lyfta fram befintlig information som kan vara svår att utläsa av produktförpackningen samtidigt som den adderar viktig information för att underlätta informationsflödet i samband med er kemikaliehantering. 

Etiketten* innehåller information kring:
• Produktnamn
• Tillverkarens batchnummer
• Sisource partinummer
• Utgångsdatum
• QR-kod för att nå produktens säkerhetsdatablad och skyddsblad

Utöver ovan standardinformation finns möjlighet att addera ytterligare information så som egna unika artikelnummer, lokala lagringskrav eller hänvisning till egna servicemanualer. 

Med all information samlad på ett ställe möjliggör den kundunika etiketten en effektivare spårbarhet ända ut i produktionen. 

Via snabb och enkel tillgång till säkerhets-
datablad och skyddsdatablad med etikettens QR-kod, möjliggörs inte bara lagkrav om tillgänglighet för samtliga anställda som kommer i kontakt med produkten, utan även hur era anställda ska skydda sig för att förhindra skador, samt vilka första-hjälpen åtgärder som skall vidtas vid eventuella olyckor.  

Tjänsten uppfylls genom att Sisource lagrar er unika information och märker alla produkter innan de når er verksamhet.

Tjänsten prissätts oftast via en fast abonnemangskostnad beräknad på antal levererade produkter. 

Hämta hem pdf PDF icon