Riskbedömningar - bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet

Idag är det lagkrav att genomföra riskbedömnar för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Det här ses ofta som en belastning, men metodiken runt ett tydligt arbetssätt kan faktiskt användas som en naturlig del i att utveckla arbetsmiljön och effektivisera verksamheten. Vi erbjuder därför följande utbildningar i riskbedömning.

  ALTERNATIV 1.
Vi utbildar er personal i hur riskbedömningar går till och hur resultatet ska presenteras och användas.
Utbildningen innefattar genomgång av lagkrav och när riskbedömningar måste göras. Den innefattar också en genomgång av vårt digitala riskbedömningsverktyg med praktiska exempel från er verklighet. Vi går igenom hur resultatet ska lyftas fram, presenteras och användas i er organisation för att förbättra arbetsmiljön.

ALTERNATIV 2.
Utöver allt som innefattas i Alternativ 1  genomför vi även riskbedömningar tillsammans med berörd personal på plats, sammanställer resultatet i form av de enskilda bedömningarna och gör en totalsammanställning. Ledningen får även en presention av planen för att utveckla arbetsmiljön och kemikaliehanteringen
– allt tillsammans med de som genomfört bedömningarna.

Naturligtvis kan vi skapa olika varianter av alternativen där vi t.ex utför valda delar av den plan som kommer fram i Alternativ 2.  För att förstå er verklighet fullt ut gör vi alltid ett plats­besök innan utbildningar och riskbedömningar.De olika alternativen prissätts i form av en grundavgift samt ett pris per deltagare i utbildningarna och organisationens storlek. Grundavgiften innefattar platsbesök, framtagning av kursmaterial och framtagande av kursintyg, allt med en fast avgiften per deltagare. Att prissättningen görs utifrån organisationens storlek beror på antalet kemikalier och antalet användare.

Hämta hem pdf PDF icon