En integrerad partner inom kemikalier

Sisource är en partner som tar hand om allt inom kemikaliehantering så att företag kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Vi effektiviserar försörjningen av kemikalier, logistik, distribution, inköp, leverans, administration. Dessutom säkerställer vi arbetsmiljön och tillsammans med våra kunder ser vi till att alla legala aspekter uppfylls – samtidigt som vi sänker totalkostnaden.

Vi är inte bundna till några specifika varumärken utan arbetar brett på marknaden med ett stort antal tillverkare och underleverantörer. I vårt centrallager i Linköping lagerhålls de mest frekvent använda produkterna från en mängd olika leverantörer, och i vår kemikaliedatabas finns ytterligare tusentals produkter. Allt för att våra kunder ska få en stabil försörjning med god kontinuitet. Dessutom skapar våra kemiutbildade konsulter extra trygghet och kontinuitet i det dagliga arbetet med varuförsörjning och annat som rör kemikaliehanteringen.

Certifieringar

Våra certifieringar skapar trygghet

Sisource miljöarbete bygger på ambitionen att de produkter som levereras till kunderna ska vara så miljövänliga som möjligt. Ett aktivt substitutionsarbete utgör därför ett viktigt miljömål. Vi kan stötta kunderna i miljöfrågor genom hela livscykeln, från tillverkning och inköp till avfallshantering och återvinning. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001. Sisource har genom sin mångåriga erfarenhet, inom bland annat flygrelaterad verksamhet, en lång tradition av att arbeta med kundprocesser som ställer mycket höga krav på kvalitet och noggrann dokumentation. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 9001 och AS9120. Sisource prioriterar arbetsmiljön i alla delar av verksamheten. Vårt aktiva arbetsmiljöarbete ger oss välmående samt duktiga och omtänksamma medarbetare. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 45001.

Kvalité, miljö och arbetsmiljö är för oss prioriterade områden. Vårt ledningssystem är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Som leverantör av flygande material har vi även valt att certifiera oss i enlighet med kvalitetsstandarden AS9120. Genom vår anslutning till FTI täcker vi in vårt förstärkta producentansvar avseende förpackningar.

Myndighetsbeslut

 • Myndighet Tillstånd/Ärende
 • Räddningstjänsten
  • Hantering av brandfarlig vara
 • Länsstyrelsen
  • Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter
 • ECHA
  • Import av kemikalier
 • Kemikalieinspektionen
  • Verksamhetsanmälan och produktanmälan
 • Folkhälsomyndigheten
  • Anmälan om försäljning, införsel och import av teknisk sprit
 • Skatteverket
  • Upplagshavare - alkohol och energiprodukter