Om Sisource

Här jobbar ett gäng dedikerade kemikalieexperter som älskar bra lösningar. Som Nordens ledande CMS-aktör hjälper vi dig med allt från beställning, lagerhållning, leverans, till dokumentation, rapportering och avfallshantering. Vi tar gärna fram en skräddarsydd lösning och är inte bundna till några specifika varumärken. I vårt centrallager i Linköping lagerhåller vi drygt 1000 produkter och i vår kemikaliedatabas finns cirka 4000 produkter för dig att välja mellan.

 

AFF√ĄRSKONCEPT

Verksamheten är i grunden baserad på affärskonceptet Chemical Management Services (CMS) som först utvecklades i USA på 90-talet. CMS-konceptet bygger på att kunden för sin kemikalieprocess erbjuds en skräddarsydd lösning, vilken kan omfatta allt från inköp, lagerhållning, säkerhetsdatabladshantering, lagefterlevnadskontroll, substitutionsärenden till avfallshantering. Som CMS-aktör är Sisource ej bunden till några specifika varumärken utan arbetar brett på marknaden med ett stort antal tillverkare/underleverantörer. I vårt centrallager i Linköping lagerhålls i dagsläget cirka 1000 produkter och i vår kemikaliedatabas finns cirka 4000 produkter registrerade.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamheten startades √•r 2004 av AGA Gas AB under namnet AGA-Sisource. Det f√∂rsta st√∂rre kundavtalet tecknades med Saab Aerostructures √•r 2005. Uppdraget avs√•g f√∂rs√∂rjning av kemikalier till Saabs flygtillverkning i Link√∂ping ‚Äď under de √•r som har g√•tt har samarbetet f√∂rdjupats allt mer -se kundcase Saab ‚Äď och √§ven lett till att fler enheter inom Saab-koncernen har kontrakterat Sisource f√∂r sin kemikaliehantering.

√Ör 2006 tecknades avtal med Bombardier Transportation AB. I likhet med Saab har samarbetet med Bombardier utvecklats till ett l√•ngsiktigt partnerskap kring f√∂retagets kemikaliehantering ‚Äď se kundcase Bombardier.

Under 2013 har verksamheten genomgått en ägarförändring. Genom en s.k. MBO (Management Buyout) process övertog Sisource AB den 1 september 2013 verksamheten med den tydliga målsättningen att fortsätta utvecklingen och att behålla sin ställning som den ledande CMS-aktören på den nordiska marknaden.

CERTIFIERINGAR

Sisource AB miljöarbete bygger på ambitionen att de produkter som levereras till kunderna ska vara så miljövänliga som möjligt. Sålunda utgör ett aktivt substitutionsarbete ett viktigt miljömål. Vi kan stötta kunderna i miljöfrågor genom hela livscykeln, från tillverkning och inköp till avfallshantering och återvinning. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.

Sisource AB har genom sin mångåriga erfarenhet av flygrelaterad verksamhet en lång tradition av att arbeta med kundprocesser med mycket höga kvalitetskrav och noggrann dokumentation. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 9001 och SS-EN 9100.

Sisource AB prioriterar arbetsmiljön i alla delar av verksamheten. Vårt aktiva arbetsmiljöarbete ger oss välmående, duktiga och omtänksamma medarbetare. Vårt ledningssystem är certifierat i enlighet med OHSAS 18001.

Kvalité, miljö och arbetsmiljö är för oss prioriterade områden. Vårt ledningssystem är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Som leverantör av flygande material har vi även valt att certifiera oss i enlighet med kvalitetsstandarden SS-EN 9100

Genom vår anslutning till FTI täcker vi in vårt förstärkta producentansvar avseende förpackningar

 

cert1 cert2 cert3

ETT URVAL AV  MYNDIGHETSBESLUT

 

Myndighet Tillstånd/ärende
R√§ddningstj√§nsten √Ėstra G√∂taland Hantering av brandfarlig vara
L√§nsstyrelsen √Ėsterg√∂tland √Ėverl√•telse av s√§rskilt farliga kemiska produkter
Kemikalieinspektionen Verksamhetsanmälan och produktanmälan
Folkhälsomyndigheten Anmälan om försäljning, införsel och import av teknisk sprit
Skatteverket Upplagshavare ‚Äď alkohol
Skatteverket  Upplagshavare - energiprodukter