Sisource tecknar avtal med GKN Aerospace!

Navigo Invest ABs (publ) Navbolag Chemgroup har genom dotterbolaget Sisource AB vunnit sitt näst största uppdrag hittills. Sisource har tecknat avtal med GKN Aerospace i Trollhättan gällande Chemical Management Services. Samarbetet har nyligen startat och avtalet löper över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Navigo Invests Navbolag Chemgroup Holding AB, via koncernbolaget Sisource AB, har tecknat avtal med GKN Aerospace i Trollhättan gällande Chemical Management Services, under vilket Sisource ansvarar för bland annat leveranskedja, logistik, riskbedömningar och substitutionsarbete kopplat till all kemikaliehantering.

  • Det är glädjande att vi fått förtroendet att arbeta med GKN Aerospace i Trollhättan. Tillverkning av motorer för flygplan och rymdraketer ställer höga krav i alla led, inte minst på produktförsörjning. Jag är övertygad om att vi kan bidra positivt med kompetens och driv i alla delar av GKN:s kemikaliehantering och ser fram emot att utveckla vårt samarbete, säger Erik Svensson, Commercial and Sales Director, Sisource AB.
  • Vi ser att kompetens kring kemikalier och hållbarhet efterfrågas alltmer i takt med både ökade lagkrav och en större medvetenhet hos både kunder och organisationer. Att en stor och sofistikerad kund som GKN Aerospace väljer Sisource som samarbetspartner är väldigt glädjande och visar på Sisource höga kompetens inom området, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

GKN Aerospace Sweden AB ingår i GKN Aerospace som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. GKN:s anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer samt tillhandahåller motorunderhåll. Sisource avtal med GKN Aerospace löper över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Om Chemgroup Holding AB

Chemgroup Holding AB erbjuder genom de operativa bolagen Chemgroup Scandinavia AB och Sisource AB tjänster för att effektivisera kemikaliehantering och göra det enkelt för kunderna att efterleva lagkrav kring kemikaliehantering. Resultatet blir kostnadsbesparingar och en mer hållbar kemikaliehantering med bättre arbetsmiljö och miljöpåverkan. 

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 6401.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com