SAAB gav Sisource kemikalieansvaret

S√§nkta kostnader och b√§ttre kontroll. Samtidigt som antalet leverant√∂rer minskade fr√•n ett hundratal till en enda. Det blev resultatet n√§r Saab Aeronautics l√§t Sisource¬ģ Chemical Management Services ta ett helhetsansvar f√∂r kemikaliehanteringen.

 

Helhetsansvar för kemikaliehantering

Mycket kemikalier kasserades för att de passerat bäst-före-datum. Det problemet bidrog till att Saab Aeronautics i Linköping bestämde sig för att lägga ut sin kemikaliehantering externt.

- För oss är kemin inte en kärnverksamhet. Samtidigt är det ett område som kräver stor kunskap, och det passade oss bra att lämna över det till en partner med hög kompetens, säger Per Lund, inköpare med helhetsansvar för kemikalier i Saab-koncernen.

Saab valde att samarbeta med Sisource. Samarbetet inleddes hösten 2005. Sedan dess har Sisource ett helhetsansvar för kemikaliehantering- en inom Saab Aeronautics. Detta innefattar inköp, lagring, blandning och destruktion av kemikalier. Dessutom ansvarar Sisource för sammanställning av rapporter till myndigheter, i nära samarbete med Saabs miljöavdelning. I uppdraget ingår också att tillsammans med Saabs miljöavdelning granska alla nya produkter som kommer in i verksamheten ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Saab

Saab erbjuder världsledande produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet. Företaget finns representerat i cirka 30 länder och säljer till mer än 100 länder. Koncernen har omkring 13 000 medarbetare och en årlig försäljning på cirka 23 miljarder kronor. Investeringarna i forskning och utveckling uppgår till hela 22 procent av omsättningen. 

hex   www.saab.se

 

Hanteringen av kemikalier av extern part har lett till ett flertal positiva effekter för Saab.

- Kemikalier har en begränsad livslängd, ofta mellan tre månader och ett år. Det kräver bra planering, så att man köper in rätt mängd i rätt tid. Tidigare hade vi för dålig kontroll och det köptes in kemikalier på olika håll i företaget och samordning saknades. Det ledde till att vi hade för höga kassationer. Där gjorde vi en rejäl besparing redan första året, säger Per Lund.

Dessutom har kostnader och administration minskat genom att Saab gått från ett hundratal leverantörer till en enda. Samarbetet gav alltså omedelbara positiva effekter, men har också efter hand förbättrats ytterligare. 

- Sisource har visat en hög flexibilitet och hela tiden jobbat tillsammans med oss för att uppnå förbättringar. Vi är mycket nöjda. Genom årens lopp har de kommit med väldigt många bra förbättringsförslag, säger Per Lund.

Säkra leveranser, i rätt tid, bygger på att Saab ger Sisource kontinuerlig information om takten i produktionen. - En viktig punkt för mig är också att de har en ansvarig Chemical Manager för varje affärsområde. Det är välutbildade kemiingenjörer och vi känner oss helt trygga att Sisource har kunskap om lagar och förordningar och hjälper oss med alla typer av kemifrågor som dyker upp i verksamheten.

Sisource tillverkar inga kemikalier själva utan är en oberoende part på marknaden. Genom ett gott samarbete med både tillverkare och distributörer av kemikalier har Sisource god och detaljerad produktkunskap.

Sisource √§r nu ‚ÄĚpreferred supplier‚ÄĚ av kemikalier till Saab-koncernen. Det inneb√§r att Sisource √§r den leverant√∂r som Saab i f√∂rsta hand v√§nder sig till.¬†Sisource levererar √§ven kemikalier till Saabs leverant√∂rer √∂ver hela v√§rlden.

Från början omfattade Sisources uppdrag bara affärsområdet Aeronautics i Linköping, men som Category Account Manager (CAM) ansvarar Per Lund nu för en process med syfte att lägga ut kemikalieverksamheten i hela koncernen till Sisource. Detta har redan genomförts på era enheter inom affärsområdena Electronic Defence Systems och Security and Defence Solutions. Orter som berörs i Sverige är bland annat Göteborg, Karlskoga, Jönköping, Huskvarna och Järfälla. Nästa steg är resterande affärsområden; Support & Services och Dynamics.

- Ambitionen är att föra in samtliga affärsområden i samarbetet, säger Per Lund.