Miljöengagemang ledde till samarbete

F√∂r Bombardier, som √§r beroende av 500 kemikalier f√∂r att klara produktionen och underh√•llsservicen av t√•g i Sverige, √§r milj√∂fr√•gan alltid levande. F√∂retaget har en stor milj√∂organisation med globala riktlinjer men i det dagliga arbetet med olika kemikaliefr√•gor st√•r Sisource¬ģ f√∂r spetskompetensen. Redan 2006 p√•b√∂rjades samarbetet med Sisource Chemical Management Services.

 

Det var framför allt fyra faktorer som ledde fram till valet av SISOURCES tjänster.

Bombardier ville minska sina verkstäders kemikalielager på fem orter i Sverige, de hade för stora kassationskostnader för kemikalier som passerat bäst-före-datum, de hade ett stort antal kemikalieleverantörer att hantera och de saknade spetskompetens i kemifrågor.

Bombardier arbetar med ca 500 olika kemikalier i sin tågverksamhet. Företaget har ambitiösa miljömål och med Sisources systemstöd kan Bombardier löpande följa förbrukningen av enskilda produkter. För Bombardier har det outsourcade inköpsarbetet sparat mycket resurser i tid och pengar. Bara att slippa hantera fakturor från över 70 olika leverantörer har inneburit en stor besparing. Att Sisource står för inköp och lagerhållning har gett oss bättre priser tack vare deras stora inköpsvolymer och att vi har kunnat minska våra lager radikalt. Numera är vårt lager hos Sisource och vi beställer efter behov. Det har också inneburit att vi har sparat mycket pengar på att inte längre ha någon kassation. Vi är mycket nöjda med utfallet, säger Carl-Gustaf Linde, Lead buyer på Bombardier.

Bombardier

Bombardier Transportation är världsledande inom järnvägsindustrin och täcker ett brett spektra av järnvägslösningar, från hela tåg till delsystem, underhåll, systemintegration och signallösningar. Företaget har 36 000 anställda och nns representerat i 26 länder. Från Bombardier rullar totalt över 100 000 tågvagnar och lok över hela världen.

hex   www.bombardier.se

 

Fått en betydligt lägre kostnad för kemikaliehanteringen

Som en del av det löpande miljöarbetet tar Sisources Chemical Manager fram underlag till rapporter som Bombardier lämnar in till myndigheter. Att Sisource är med i hela kedjan, från inköp till statistikuppföljning, innebär att Bombardier kan arbeta med sina egna spetskompetenser medan Sisource administrerar de dagliga frågorna i kemikaliearbetet. Genom samarbetet med Sisource blev det lättare att hålla koll på alla våra kemikalier ur ett miljöperspektiv.

Nu skickar Sisource all nödvändig information som behövs för hanteringen av allt vi köper in av rengöringsmedel, smörjmedel, lacker och lim, fortsätter Carl-Gustaf Linde.

Genom återkommande kvartalsmöten har samarbetet utvecklats och förbättrats. Före samarbetet upplevde Bombardier att administrationen tog alldeles för mycket tid från kärnverksamheten.

Det blir allt svårare att sätta sig in i och följa de lagar och förordningar som gäller på kemikalieområdet. Sisource ser till att vi följer de krav som såväl myndigheter som våra kunder ställer på vår kemikaliehantering och de bidrar aktivt i vårt substitutionsarbete med att byta ut miljöfarliga produkter mot mer miljövänliga, säger Carl-Gustaf Linde och fortsätter. Kemikalier är ett svårt produktområde. Det kräver stor kompetens för att välja rätt kemikalie och rätt leverantör.

Genom samarbetet har Bombardier dragit nytta av Sisources stordriftsfördelar och fått en betydligt lägre kostnad för kemikaliehanteringen. Och man lever upp till sina miljökrav.